Porównanie wydajności systemu Windows Phone 7.5 i Windows Phone 7.8

W związku z aktualizacją Windows Phone 7.8 w Internecie pojawiają się komentarze o rzekomym zwiększeniu lub zmniejszeniu szybkości działania systemu. Plotki zweryfikowałem przy użyciu programu PhoneMark, dostępnego w Windows Phone Store.

PhoneMark, to aplikacja przeznaczona do prowadzenia testów wydajności telefonów z systemem Windows Phone. W trakcie testu sprawdzana jest szybkość wykonywania operacji przez procesor (CPU), wydajność pamięci (Memory), szybkość operacji na obiektach graficznych (Graphics) i szybkość zapisu/odczytu na nośniku pamięci (Storage). Po określeniu wydajności swojego telefonu możemy porównać wynik z wynikami innych modeli z systemem Windows Phone.
Ja jednak postanowiłem wykorzystać ten program do porównania wydajności Windows Phone 7.5 i Windows Phone 7.8. W tym celu uruchomiłem test po 14 razy przed i po aktualizacji systemu, na przestrzeni kilku dni, przy różnych poziomach naładowania baterii. Platformę testową jak zwykle stanowił smartfon HTC 7 Mozart.

Wyniki pomiarów

Tabela 1. Wyniki testów PhoneMark dla systemu Windows Phone 7.5

Tabela 1. Wyniki testów PhoneMark dla systemu Windows Phone 7.5

Tabela 2. Wyniki testów PhoneMark dla systemu Windows Phone 7.8

Tabela 2. Wyniki testów PhoneMark dla systemu Windows Phone 7.8

Objaśnienia
ODCH.ST. – odchylenie standardowe; mówi, jak bardzo wyniki są rozrzucone wokół wartości średniej.
W.OD.ST. – względne odchylenie standardowe; wartość odchylenia standardowego podzielona przez wartość średnią.

Wykres 1. Porównanie wydajności systemu Windows Phone 7.5 i Windows Phone 7.8

Wykres 1. Porównanie wydajności systemu Windows Phone 7.5 i Windows Phone 7.8

 

Wnioski
Wyniki przeprowadzonych pomiarów wskazują, że aktualizacja Windows Phone 7.8 nie spowodowała wzrostu ani obniżenia wydajności systemu (różnice uzyskanych wyników dla obu wersji systemu nie przekraczają wartości odchylenia standardowego).

Należy zauważyć, że najbardziej zróżnicowane wyniki uzyskano dla składowej Storage. Stwierdzono, że wartość składowej Storage wyraźnie zależy od poziomu naładowania baterii. Najlepsze rezultaty uzyskiwano oczywiście przy w pełni naładowanej baterii i podczas ładowania.