Porównanie czasu startu systemu Windows Phone 7.5 i Windows Phone 7.8

Zainteresowało mnie, czy i jak aktualizacja Windows Phone 7.8 wpłynie na szybkość uruchamiania i ogólną wydajność systemu. W niniejszym wpisie zawarłem porównanie wyników pomiarów czasu uruchamiania obu wersji systemu.

Przeprowadziłem po 5 pomiarów czasu startu systemu przed i po instalacji aktualizacji Windows Phone 7.8. Za czas uruchomienia systemu przyjąłem okres pomiędzy wciśnięciem przycisku uruchomienia telefonu, a momentem wyświetlenia ekranu startowego.
Wyniki

Czas uruchomienia systemu Windows Phone

Tabela 1. Wyniki pomiarów czasu uruchomienia systemu Windows Phone w wersji 7.5 oraz 7.8 (dane w sekundach).

Szacunkowy błąd pomiaru: 0,3 s

Objaśnienia:
ODCH.ST. – odchylenie standardowe; oznacza, jak bardzo wyniki są rozrzucone wokół wartości średniej.


Wizualizacja

Wnioski

Wyniki przeprowadzonych pomiarów wskazują, że aktualizacja Windows Phone 7.8 nie spowodowała wydłużenia, ani skrócenia czasu systemu (różnice zmierzonych czasów dla obu wersji systemu mieszczą się w zakresie błędu pomiaru oraz nie przekraczają wartości odchylenia standardowego).