Blokowanie autoobracania ekranu w Windows Phone

Często spotykam narzekania użytkowników Windows Phone dot. braku możliwości zablokowania automatycznego obracania się ekranu. Na szczęście jest sposób, by sobie z tym poradzić.

Aby wygodnie korzystać z telefonu, np. leżąc sobie na boku, należy obrócić go dołem do góry. Ekran pozostanie zorientowany wzdłuż dłuższego boku ekranu. Zależnie od kierunku obrotu telefonu, lewa strona ekranu będzie przy dolnej lub górnej krawędzi wyświetlacza.